Businessmediation

In mediation wordt door u besloten in plaats van over u besloten.
Business mediation (familie)bedrijven, vennoten/eigenaren
Samen een bedrijf runnen is topsport. Iedereen die een bedrijf leidt heeft een persoonlijke opvatting over de wijze waarop de zaak gerund moet worden. Als alles goed gaat, de zaak prima loopt en er geld wordt verdiend, komen deze verschillen veelal niet aan de oppervlakte. Echter als er spanningen ontstaan, de rendementen teruglopen en managementstijlen botsen, kan dit leiden tot conflicten. De business gaat er onder lijden en ook de medewerkers krijgen er last van. Als er vervolgens niet effectief gecommuniceerd wordt door de directie, vennoten en/of eigenaren en onderliggende problemen, bezwaren of irritaties niet worden uitgesproken, kunnen spanningen oplopen en liggen misverstanden op de loer. Duidelijkheid over de rolverdeling en de positie van partijen in bedrijven is van groot belang. Businessmediation kan dan uitkomst bieden. Tijdig om tafel gaan onder leiding van een ervaren mediator kan een bedrijf behoeden voor schade en wellicht zelfs voor de ondergang.

Gedegen kennis alsmede persoonlijke ervaring maken dat Piet Conijn diverse eigenaren, directies maar ook middenkaderfunctionarissen heeft kunnen begeleiden. Een heldere rolverdeling, inzicht in elkaars belangen en opvattingen maar vooral begrip voor elkaar hebben geleid tot verbeterde werkverhoudingen. Betere verhoudingen op de werkvloer maar met name betere bedrijfsresultaten zijn het logische gevolg.

Uw zakelijk geschil
Als bedrijf kunt u ook te maken krijgen met een zakelijk geschil met uw leverancier, zakelijke relatie of samenwerkingspartner. Enerzijds is er het verschil van inzicht, anderzijds wilt u de relatie niet verbreken. U heeft belang bij een voortgezette relatie maar deze kwestie ligt u zwaar op de maag. Wilt u een gezamenlijke oplossing die voor beide partijen acceptabel is? Dan zal bemiddeling in de vorm van business mediation u goed op weg helpen met het oplossen van uw zakelijk geschil.

Politiek- en bestuursconflicten
Piet Conijn wordt ook regelmatig ingeschakeld voor geschillen van burgers met de overheid, maar ook binnen besturen of politieke fracties. Hij heeft als lid van de Raad van Commissarissen voor Woningstichting Den Helder, Woningstichting Anna Paulowna en onderwijsstichting Sarkon de nodige achtergrondkennis opgedaan. Door zijn ervaring als proces- en projectmanager in projecten met lokale en regionale overheden als opdrachtgever, heeft hij veel inzicht gekregen in de werking van gemeentebesturen en colleges van B&W, maar vooral het ambtelijk apparaat.
Piet Conijn
Heeft brede werkervaring met name in de technische branche. Hij is werkzaam geweest als werknemer, van ambtenaar tot afdelingshoofd van een ingenieursbureau, als directeur/eigenaar van een bedrijf met 130 personeelsleden en is momenteel werkzaam als ZZP’ er.
Meer over Piet
Trudi Rooijakkers
Zij heeft na veel ervaring met mediation de basisopleiding mediation en de opleiding tot familiemediator succesvol afgerond. Verder is zij gediplomeerd Oplossingsgericht Coach. Trudi Rooijakkers is een betrokken en zorgvuldige mediator, rustig en respectvol.
Meer over Trudi
© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Trust Mediation