Familiemediation

Met heldere afspraken weer vooruit
(Echt)scheiding
Als je uit elkaar gaat is dat een emotionele en ingrijpende beslissing met veel gevolgen. Vaak is het, ondanks de wederzijdse wens om het goed af te sluiten, moeilijk om constructief met elkaar in gesprek te blijven. Emoties lopen dikwijls hoog op, hetgeen praktische afspraken veelal in de weg staan. De toekomstige woonsituatie van de partners, wie krijgt de eigen woning toegedeeld maar ook de verdeling van de boedel, zijn belangrijke punten van aandacht bij een scheiding. Familiemediation helpt bij het vinden van de juiste oplossing in iedere situatie.

Als er kinderen in het spel zijn, kan de situatie extra moeilijk zijn. Immers ,voor de kinderen verandert hun leven drastisch, ook zij hebben extra zorg en aandacht nodig. Er moeten allerlei beslissingen voor de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Als constructieve gesprekken te lang uitblijven, of er komen advocaten in het spel, ontaardt de scheiding veelal in een vechtscheiding. Indien er kinderen in het spel zijn en de conflicten worden uitgespeeld in het bijzijn van de kinderen worden zij dikwijls de dupe. Begin op tijd met familiemediation als je er samen niet uitkomt zodat de kinderen niet worden beschadigd.

Door bijscholing blijven wij op de hoogte van actuele wetgeving, voorschriften en andere ontwikkelingen zoals o.a. pensioenwetgeving. Wij kunnen u, van dienst zijn met het opmaken van echtscheidingsovereenkomsten en ouderschapsplannen. Door onze brede ervaring kunnen wij u helpen om tot goede afspraken te komen in een moeilijke en emotionele periode.

Trust Mediation heeft veel ervaring met het opmaken van echtscheidingsovereenkomsten en ouderschapsplannen. Goede afspraken bevorderen de omgang met elkaar, ook na de scheiding en helpt u (en de kinderen) om de scheiding een plaats te geven.
Familieconflicten
Een nalatenschap of oud zeer kan de familieverhoudingen op scherp zetten. Familieruzies ontstaan soms door kleinigheden, waardoor de verhoudingen op scherp komen te staan en communicatie soms jarenlang is verstoord. Familiemediation helpt om de partijen weer aan tafel te krijgen, in gesprek te komen en tot een oplossing komen. De kracht van mediation is dat er geen verliezers zijn. Dat is wel zo prettig als partijen nog veel met elkaar te maken krijgen.
Piet Conijn
Heeft brede werkervaring met name in de technische branche. Hij is werkzaam geweest als werknemer, van ambtenaar tot afdelingshoofd van een ingenieursbureau, als directeur/eigenaar van een bedrijf met 130 personeelsleden en is momenteel werkzaam als ZZP’ er.
Meer over Piet
Trudi Rooijakkers
Zij heeft na veel ervaring met mediation de basisopleiding mediation en de opleiding tot familiemediator succesvol afgerond. Verder is zij gediplomeerd Oplossingsgericht Coach. Trudi Rooijakkers is een betrokken en zorgvuldige mediator, rustig en respectvol.
Meer over Trudi
© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Trust Mediation