Verhalen Businessmediation

Van patstelling naar conflictoplossing
De onderhandelingen tussen de eigenaar van een transportbedrijf en zijn buren, draaide om de koop van de woning van de buren. Deze lag te dicht op het bedrijf waardoor allerlei vergunningen niet verstrekt konden worden. De partijen waren al jarenlang in gesprek en al gaande ontstond er door onbegrip en niet meer communiceren een patstelling.

Op voordracht van de toenmalige gemeente werd Piet Conijn van Trust Mediation ingeschakeld als business mediator. Beide partijen wist hij weer aan tafel te krijgen. Na een intensief mediationtraject werd een overeenstemming bereikt naar tevredenheid van beiden. De vertrekkende familie heeft met de opbrengst van de verkoop een nieuwe start gemaakt. De transportfirma heeft de woning nu in gebruik als bedrijfswoning, waardoor het bedrijf eindelijk alle vergunningen verkreeg om het bedrijf verder uit te bouwen.
Piet Conijn
Heeft brede werkervaring met name in de technische branche. Hij is werkzaam geweest als werknemer, van ambtenaar tot afdelingshoofd van een ingenieursbureau, als directeur/eigenaar van een bedrijf met 130 personeelsleden en is momenteel werkzaam als ZZP’ er.
Meer over Piet
Trudi Rooijakkers
Zij heeft na veel ervaring met mediation de basisopleiding mediation en de opleiding tot familiemediator succesvol afgerond. Verder is zij gediplomeerd Oplossingsgericht Coach. Trudi Rooijakkers is een betrokken en zorgvuldige mediator, rustig en respectvol.
Meer over Trudi
© 2019 - Alle rechten voorbehouden - Trust Mediation